งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 3306|ตอบกลับ: 0

นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ฉบับแถลงสภา

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภา ฯวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน

* n- u3 J0 u0 d+ Z# C. j

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ

: \# k" d& J" c! p2 j5 t! F9 ]7 d

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

2 B5 i' @* y9 E

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

. B3 U/ x/ D8 K

3.นโยบายเศรษฐกิจ

2 d3 S" _: p3 }9 l

4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

6 Y* T |0 o: h& Z( a: _- w8 Y& j

5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8 Z) c3 r- |) P2 |4 h5 y

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

8 ]1 \/ R! b4 f2 r6 F0 y6 |

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

6 D* L1 E4 l, x' `# }2 P- P( O

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

" B1 i" D7 U N% F% q! i0 s, ~4 W

 

- y& P/ g0 {% z9 Z

 สำหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง  คือ

; D% i1 p* `* |2 f; I) n: i! l

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

2 l5 S: H& p. a) g n* G z

2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

0 U: b6 P# @. K

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

+ L, L0 ? N2 f' e" z2 q

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

0 S0 v- K0 B$ j, P4 h

5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

8 d+ t$ M) v: X# v6 p

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

$ h& s4 M w/ n

7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

7 e5 L8 n8 } X7 F' j

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

9 I- u: V6 `0 |% z" e

9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

1 D$ w j# ?2 k. ^8 A

 10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

& { r* K* M6 }7 S2 W

 11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

: r& Z: h7 L' g5 i

 12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

- a: _# j7 |* w) u" ^$ t+ n9 x3 d

 13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

9 z9 L1 B# s" s; E! `

          14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

; e8 `% ]) h1 u

          15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน

& B0 o! e9 A2 j0 x0 Y

          16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

9 e* S0 b6 z: z* p% C! p/ t/ @

 ดูข่าวตั้งข้อสอบ

6 `, d; Y8 Q+ I- V0 _/ B

  

3 {* R! s$ |3 U

ถาม : นโยบายการศึกษาจัดไว้ในข้อใด

7 L6 r0 N! [* i# \, ?0 I# N s% S

ก. นโยบายความมั่นคง

# [2 }3 ]/ m# o, O

ข. นโยบายเศรษฐกิจ

! y4 u- X! C' r4 \; r9 e- ]" m

ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

# J' B* q( l; e. \. x* a+ h3 m

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

+ o0 a d' y, \: P/ V& a E

คำตอบ : ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

" V- R; v$ e2 J' q4 r" {

เหตุผล ; นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  นโยบายการศึกษา  นโยบายแรงงาน

" H# P2 A X. D- t

 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

( ^; ~5 u! I- V& d' T8 |

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 2-9-2014 08:47 , Processed in 0.032702 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้