งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 3556|ตอบกลับ: 0

นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ฉบับแถลงสภา

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภา ฯวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน

; ]& u3 B$ ~+ e1 Q

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ

2 @, Q) A. q0 F! `7 O0 p4 }# v) u

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

0 K0 N. {# O+ g" c+ ]4 I

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

3 p% H% a6 S9 l# x. w4 |) X( u" z

3.นโยบายเศรษฐกิจ

0 y) [' v* L% M. C. P+ Y

4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

' H7 A1 |& O1 [3 M+ E% U# n1 a2 L5 P

5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 ^* _% [4 l( @7 c- a) L1 K9 ~

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

# m9 c1 l7 x/ ^6 \' F& f

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

4 b- C0 m5 D' P; ?4 V+ ~: l$ s

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2 y- n" @7 e8 s( U: M# B% X. q' s

 

8 D+ ?* `- D6 `' s p

 สำหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง  คือ

4 p$ C: P9 x S* ^8 H9 R

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

) d2 }: E8 J$ x0 D5 w3 i/ s

2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

0 G. ~: N$ d' B8 d2 ~* F) \0 i0 n

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8 y- d' J* e4 T, ?, ^

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

" r' z6 ^0 @% n. z9 W3 T3 m/ s# R

5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

: X- `/ U6 b, n" j- @# t0 O

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

7 }/ D/ K% R2 F: c; C/ {$ [( x" k+ K

7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

8 G( k+ u+ Y S7 \" R0 }1 Y

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

" w9 j1 d% |, v- ?# z# k# r

9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

& v: t* R2 w5 |; b! q) R4 J, M9 O

 10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

. s& y. `5 J7 m4 h, g" G

 11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

. s+ h/ Y7 J# P1 w% u

 12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

( r' G+ v. _5 u6 e, O

 13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

, u1 J8 F y/ ~' i2 @( o' T1 n

          14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

* j; J! A6 }. W( N( y5 M/ k

          15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน

. R( R' K& j' k& E' ]

          16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

6 X5 R9 C% D- t1 U& z! Q

 ดูข่าวตั้งข้อสอบ

2 c& u+ p3 I& n1 B2 M

  

: t6 i2 X4 P' y: O# i& n- V7 c$ Q @

ถาม : นโยบายการศึกษาจัดไว้ในข้อใด

; L! r5 s, Y1 m& v% q

ก. นโยบายความมั่นคง

+ d1 ^' n: M$ R% X+ g

ข. นโยบายเศรษฐกิจ

5 D% f% x6 p+ B9 z J7 F- {! `; Y

ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

4 J0 o/ h- B6 P, G& Y! W

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

% q' S& X) `+ _1 C2 F

คำตอบ : ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

3 O l9 d \8 t( q* q. ~5 B4 }3 m

เหตุผล ; นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  นโยบายการศึกษา  นโยบายแรงงาน

' f! Z7 n; g: S9 G# I

 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

k1 a; Q, g0 ~* I) g/ ^4 M+ e a

 

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 29-3-2015 13:48 , Processed in 0.083467 second(s), 14 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้