งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 3575|ตอบกลับ: 0

นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ฉบับแถลงสภา

Tweet [คัดลอกลิงก์]

775

กระทู้

3154

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภา ฯวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน

. w8 D! [2 Q6 S8 v0 Z

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ

8 l$ D; c, R- p8 N

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

" x4 k) Y- S- @+ J* G

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

4 Q% |6 h( f4 W' V; n

3.นโยบายเศรษฐกิจ

( B9 w) m* k8 d/ j. w& `

4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

, @5 T1 g0 m0 G9 j: _2 v% P! b

5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

" T& C. |/ m: H! M. b

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

3 t/ A2 [( p% ]" L2 T( s% k9 x* q

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

H* ?8 H2 G" w$ M3 a

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8 r" o. _* z) B. {) H# y

 

7 k. C; U2 h$ k0 a( b4 b# }

 สำหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง  คือ

# p; y, p& N" b7 y0 J

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

' o8 z& m- K0 M( U w

2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

& T: w* G6 C% I4 A: ]7 e+ B5 }4 L

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

" S% o( z$ |- w+ B+ C0 U+ D, {

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

9 f% P5 m, Q: B9 t0 J0 q% \' W4 i

5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

4 e/ E& Y! h5 m# b- K: `1 t" x9 }: N

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

8 R3 ^5 X$ A: s' p

7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

9 R0 m U& t7 U% C9 [2 ~- R

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7 q' r. l4 A3 U

9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

$ u1 w0 g; n1 V& n

 10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

6 b& T+ C$ ^7 {8 p7 r# k

 11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

8 U( T* R" j! v5 I: b3 v

 12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

7 |% _8 \, X1 M$ s1 I2 q) L+ t

 13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

$ O; \! `9 B' D+ v

          14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

0 x6 O) {( v5 s" a

          15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน

9 F3 n& e! x D3 T( n7 z/ s7 L

          16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

4 C3 D1 V/ T5 W: k! Q4 w

 ดูข่าวตั้งข้อสอบ

/ D# ~+ e1 `; E- Z* _) Q

  

^% |: R5 ?, `, e a, C5 K& e+ _

ถาม : นโยบายการศึกษาจัดไว้ในข้อใด

! L: k% [7 i; @

ก. นโยบายความมั่นคง

+ S" L' B2 D1 K. e8 O! n

ข. นโยบายเศรษฐกิจ

1 |2 H$ ?; \& u* |

ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

+ i5 M8 G4 }2 M

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

/ C; Y( D+ X% E6 @: z

คำตอบ : ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

$ u# U. a5 ~; J" i0 E9 \. _

เหตุผล ; นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  นโยบายการศึกษา  นโยบายแรงงาน

3 P2 G9 s$ {1 ?! o" [

 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

& R% I- R) M2 [

 

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 26-4-2015 18:46 , Processed in 0.110475 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้