งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 3298|ตอบกลับ: 0

นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ฉบับแถลงสภา

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภา ฯวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน

6 L' o* \$ D& T- F) h

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ

1 @9 s% h$ O l+ r

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

' P" O) j! ]! T% @8 } `+ U

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

/ x" j) Y$ d) W

3.นโยบายเศรษฐกิจ

+ i6 e, [) b8 @+ R

4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

/ p8 }+ l0 K; x% o

5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

% }$ M5 ]. Y5 u+ Z

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

9 N) \/ V0 k) G% G/ j

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

r% D0 b, Y3 ^* G4 u

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

+ W, l9 ~+ ?$ B% \1 g

 

" w: o! A- f! t! w6 ?

 สำหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง  คือ

5 J- \9 P; o7 C) O& I

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

9 A! z( z, _+ O; ?. \& T

2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

5 q. `% r* V4 V; b; a0 @

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4 z4 K: i# i( v, y2 b$ u. f

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

9 R+ X8 r# }, s4 g

5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

* V3 r& b6 t. A8 f' S/ y5 ?

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

: ^' i, }" r( }% r3 M+ o

7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

' k. \1 A# d/ c# B

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

$ e1 d: f1 h8 J9 m& A" W& s

9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

' _1 Z! ^+ }* @! C

 10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

7 W+ t- _2 b( A

 11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

# U* ^" A9 ]( U7 }( |: J! P

 12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

! k/ J; l; \# H( O7 H6 \0 n

 13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

4 K- I6 H* s- b" d

          14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

$ u1 W+ Y9 |" j. N9 S9 N }

          15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน

, n3 U6 R d" g0 N; y( d

          16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

8 o2 U0 l* q W! r

 ดูข่าวตั้งข้อสอบ

* b! D* ~2 V+ R+ x% ]% [

  

, M" ?% U# ]9 d1 E& `$ m

ถาม : นโยบายการศึกษาจัดไว้ในข้อใด

# t. O8 S" E1 L

ก. นโยบายความมั่นคง

% k, s6 R5 ^) X, _( v/ m T2 w% E3 G

ข. นโยบายเศรษฐกิจ

5 ]! h2 s! o6 F: e7 f; v7 N/ b3 m

ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

( y& ?) h' l M. R/ h p

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

9 |( y0 d- F" s! U6 }1 z

คำตอบ : ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

* n$ s. z' G* A9 F$ {

เหตุผล ; นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  นโยบายการศึกษา  นโยบายแรงงาน

* u3 A1 `* h L. w4 W8 K, g

 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

/ K: Y; G4 y4 P/ z" _& g- l; O+ b

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 30-8-2014 23:09 , Processed in 0.129377 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้