งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 3326|ตอบกลับ: 0

นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ฉบับแถลงสภา

[คัดลอกลิงก์]

741

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภา ฯวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน

0 q0 D3 B/ ]0 f O8 e7 W; I+ x

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ

( e. f+ X) A. u' b( }- \1 A

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

/ ?$ m( I" m% p( p

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

+ V) l8 E Q; f( }7 Z0 s, ]; X

3.นโยบายเศรษฐกิจ

" f+ |* w7 K$ D1 T- d( Y

4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

- D; |: l) n# W1 T4 K

5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

; E) Y k5 A8 F. M* ^9 n1 I4 _

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

% w! j$ A' f% {

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

0 V) G b4 Q& i! B% E; m* M

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

. i5 L( F% S+ b/ E$ w6 o) L% d: d

 

" S' e, ^! ~* d" @% F7 b

 สำหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง  คือ

$ y$ f) y% c5 N( i9 [8 m* r5 A! w

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

0 m# T4 M1 ^# T* [7 D- u

2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

" p9 f5 z% H4 S0 i/ C$ H9 u8 a1 I3 @

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

! Z+ Z0 a' ~1 {1 R d, ?. g/ v: q

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

/ F: S& y" ^6 P/ X& N

5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

; \9 k( k. I+ k! X2 @5 m

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

5 n% [" i, c" e2 O/ U& l

7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

: }- Y% V. |* \1 j5 E% A( @

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

' i# d% p: f) R* M3 |$ d

9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

# h1 Z+ }' |4 N7 x- k1 i* \! {

 10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

0 i3 `% v' s- T* P4 B$ A

 11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

% `; A5 F8 v- g/ G; T: N8 v$ ]. @

 12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

- `/ k0 O* Y4 a9 ?% w G

 13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

: d! m* w. n! S* Q

          14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

" _6 ~* u/ w# ]7 P% Y

          15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน

5 k5 l8 q4 h* d( M4 o

          16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

7 U5 Y- J4 F, J( y% F4 @ h

 ดูข่าวตั้งข้อสอบ

" U3 w& x* q1 Y7 g/ _. j- c+ v

  

4 o- M+ V( {- w

ถาม : นโยบายการศึกษาจัดไว้ในข้อใด

6 j, V5 n) c5 O

ก. นโยบายความมั่นคง

; ]- \* @) t: e" R, c n

ข. นโยบายเศรษฐกิจ

* |$ e! j, x, n( m# n$ k

ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

) m. ?! }5 [- @

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

! g* f7 |) x3 F# k

คำตอบ : ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

/ l/ `6 p9 E+ W# z" z

เหตุผล ; นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  นโยบายการศึกษา  นโยบายแรงงาน

* \* I. j$ ?5 A8 N& H5 N

 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

: I2 T3 W1 Y, j0 l, p

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 23-9-2014 09:14 , Processed in 0.032744 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้