งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 3360|ตอบกลับ: 0

นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ฉบับแถลงสภา

[คัดลอกลิงก์]

750

กระทู้

3105

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภา ฯวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน

4 m- E; v5 I1 B( s; [4 n0 ]

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ

9 w: Y( C8 W( d+ Y& D0 d

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

4 o% i2 j; R/ N) n) x9 m

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

2 Q6 U K9 u! k# H: ^

3.นโยบายเศรษฐกิจ

' i$ G: U* }, J9 i# W

4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

& j+ ?8 D. K- Y" q0 p& H

5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

& B* p; [) U# y* W+ i/ ^* \+ ]4 Q

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

3 V) w5 f% ~3 j# L& y

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

! G* s; S* V# j! K; L

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

0 R8 }! A; o8 I0 b

 

4 L! v5 R; a; k5 v+ N

 สำหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง  คือ

' x: q' y! `# Y' Q" y: h9 k: V

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

' p, D5 ]1 _5 V) l

2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

3 \4 L, `8 d7 K. c% V: C* s- }

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

% v# o8 l$ h1 L" C/ q2 ~( |

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

( G+ q8 K: H1 ]1 l# \

5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

! U5 D0 p* q! f# L! T$ _: C, ~

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

6 U1 w4 ]6 l+ w

7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3 A% L+ T! }% w( ~& G j

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

3 {& l' m4 O8 R5 A! [) w! {

9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

4 }& w, R6 |# N9 t

 10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

+ o( h4 V9 f* L& O( x5 Z5 o

 11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

7 w% n1 M( q5 i+ z: G

 12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

0 p0 A# {- S+ ]+ O

 13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

1 Y0 ]( I6 i1 u* I

          14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

1 E4 R% }( U6 {

          15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน

3 m7 v% k$ @4 N8 L! F1 w4 n) ]

          16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

9 J7 g6 z. |- V' n4 Q2 ^# u% A, p

 ดูข่าวตั้งข้อสอบ

W6 K$ k* c# o$ B; V

  

4 k& f2 o6 v9 l, m" L( F- g

ถาม : นโยบายการศึกษาจัดไว้ในข้อใด

+ A1 B4 \* M# h n: a; Y

ก. นโยบายความมั่นคง

1 f" Q6 y0 a, z4 B3 j$ D

ข. นโยบายเศรษฐกิจ

8 a" a7 L0 y7 t& S/ \- q

ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

1 p) c4 J4 ~; p1 ]! H9 X

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

0 |1 j% Y: r( m$ S, V

คำตอบ : ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

# h! e `* I4 i) R" \2 v R8 T& n

เหตุผล ; นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  นโยบายการศึกษา  นโยบายแรงงาน

) l8 \% [& u* Z$ {

 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

4 W9 l! Z; J# Z1 c6 U

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 31-10-2014 23:12 , Processed in 0.031972 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้