งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 3513|ตอบกลับ: 0

นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ฉบับแถลงสภา

Tweet [คัดลอกลิงก์]

774

กระทู้

3153

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภา ฯวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน

8 B# U" g T9 R$ f, ~7 d

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ

" V9 ^# o' O4 O6 Y; Z! u. E5 X4 t9 I

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

! u$ q% Z, u! a. i

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

' [2 v# a" T. B, `4 F- L1 |

3.นโยบายเศรษฐกิจ

/ K+ m- W L! N/ p- \* e6 x6 b

4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

& q' q. {- i4 M# p( F

5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* s# m5 e5 m& n8 c7 y% A

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

# ~5 F3 I( i+ G7 U( Q/ ?) G

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

. P1 ?) W( | C1 E( ]3 C- J9 x! O

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

# c) P% F+ \& K( V. }5 T

 

( D: G$ z# j; T

 สำหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง  คือ

2 m c' P v# i4 s2 x9 ^, _

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

4 C L" S1 N4 N6 h0 C

2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

$ R% j! u8 O) _0 J. \

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2 B5 E! `/ a) X: e9 D1 E

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

3 c7 F) B5 J: _( y

5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

. w" f I3 W4 t* p* \) V# T, ^

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

# p( p) w/ |* n) @: f) \

7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

9 c6 Y# R; h! W! N

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

; A8 T7 z, d' x

9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

/ O, W" l/ y2 I) q/ t* N# n# X8 s

 10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

+ ? t" H& k# b! T, J

 11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

6 W _5 l& n( }# c( S& A

 12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

3 N5 n) N$ J& F4 P1 N Y

 13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

8 z& _' {( q# Z) T$ D3 r

          14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

/ _. Q- h# e) \$ s' A

          15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน

+ [) q8 f1 A: \) o4 L7 k6 P

          16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

9 y! y+ P2 Q6 Y

 ดูข่าวตั้งข้อสอบ

' k! Q9 O' m3 D- c5 Z

  

. p0 D! W# C3 B5 Z8 H9 N. m- N

ถาม : นโยบายการศึกษาจัดไว้ในข้อใด

5 d9 y, R6 F7 E' t

ก. นโยบายความมั่นคง

* j8 X; V6 V! I- C

ข. นโยบายเศรษฐกิจ

5 z. S4 [( c, I( ?: ?' b

ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

7 [% y" J+ n# c0 `- E" Z5 S+ w

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5 q0 I4 w5 z; b; D( m* B+ X

คำตอบ : ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

% }. k" ]. u% E9 ~+ j8 M; S, H- e

เหตุผล ; นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  นโยบายการศึกษา  นโยบายแรงงาน

y4 S) P9 r& C

 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

$ {* @5 _# n' S/ S* m! E

 

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 4-3-2015 01:02 , Processed in 0.188205 second(s), 12 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้