งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 3403|ตอบกลับ: 0

นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ฉบับแถลงสภา

[คัดลอกลิงก์]

763

กระทู้

3142

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภา ฯวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน

0 p$ b9 l( `# T! [$ ~- x

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ

+ {- k8 E7 U' P0 M' k; F; y

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

9 a/ t" a( z9 l0 I) O, X1 f

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

3 D" G& S' f8 M- a b* M

3.นโยบายเศรษฐกิจ

/ r1 B: t$ ~3 n3 n' q% o4 b

4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

1 O8 ^9 i Q6 }# E# z' b, p8 j

5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8 ^7 q6 t M& x2 {7 E# ^% a

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

! r" u1 V7 p/ |( T- [2 a. u, F7 @' ^; K

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

5 ]3 A7 w% A; t& r7 f, ~" Q2 u$ }% D

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7 K {2 e; L, U+ q! z1 X

 

$ \( T6 W8 a4 U! K

 สำหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง  คือ

# L! l1 @6 B3 [1 ~$ S* J' m( P

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

/ q, U/ y; h1 h( t

2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

E6 L0 ` Y- @4 U# _, L

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7 R* k9 H4 v1 e1 w& K5 Q

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

2 ^" A( H' F5 S0 `: }

5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

% j# Q( Q0 h) E* ?; b; b5 K

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

/ Z8 ]! e9 I: H0 N. B

7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

# |% F1 [# r$ Q3 x/ ~5 O% H

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

6 B; D9 ~3 w, F$ X$ \- r0 i% a) q- R3 c

9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

9 I4 @/ }$ P! M* D8 W: f+ G

 10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

$ h8 b6 B) x4 \! O+ L- U& T

 11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

1 @+ f$ o+ w# I& C& O& {

 12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

" D% P: j1 @: P& W. P

 13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

# f3 W- Z: i" {. G; J

          14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

- ]1 @8 ?; j$ a4 e; g2 Y4 }! @

          15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน

/ M6 q$ @# S X5 _- r; U4 \; p: z2 F

          16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

9 M% L& ~ o, i& W7 V4 q

 ดูข่าวตั้งข้อสอบ

; [3 s: |0 P* q( y( X: C) x; O% i

  

8 D, S& J* S4 t. q3 t5 B

ถาม : นโยบายการศึกษาจัดไว้ในข้อใด

/ l) h4 Q0 B2 i/ K9 k

ก. นโยบายความมั่นคง

/ \( s0 x: {% r1 U& H j8 E( y1 l

ข. นโยบายเศรษฐกิจ

& {- S& ]) _- {9 r( N- h$ U" u4 N

ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

8 a, L; s: `8 L x' B5 M$ k

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

* \: n* h/ p$ N* k

คำตอบ : ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

, e8 ^: ?- t5 P$ C( H/ Y

เหตุผล ; นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  นโยบายการศึกษา  นโยบายแรงงาน

$ ?8 m K1 Q' V

 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

3 Z/ l1 q5 T* e2 P. c1 J9 S. M

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 18-12-2014 14:40 , Processed in 0.033094 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้