งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 2976|ตอบกลับ: 0

นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ฉบับแถลงสภา

[คัดลอกลิงก์]

718

กระทู้

3069

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภา ฯวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน

% @; n* X' v; L) u A& s# R

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ

1 |! N. n0 d0 V- M& H

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

; K6 R9 P5 D' N

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

: k! W: s" `: S

3.นโยบายเศรษฐกิจ

3 n6 l3 l+ _6 ^; J

4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

8 N0 X* w* @, `& R; R

5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8 l" x. v3 Y0 Q) |0 r! `

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

" j F' o+ d- n3 q0 l5 Q, ?

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

& Q9 \" ]/ V/ y: H8 z1 z

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

$ ^9 j+ g! { X4 `5 j( F# l- t

 

/ E! I$ h: b! e2 s# M

 สำหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง  คือ

( z# [6 P3 u7 C1 V

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

1 } n$ V: _- ^3 _% b8 j# X8 x

2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

" m5 e* S9 p! L5 @# g# \# g) ^

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

, ~% m: s- H' A2 |! J( w

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

: R' L4 A; z, J+ t1 R5 j' \

5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

& y% s# p. F- N2 ~" Y

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

. @: O- j% N# }% b5 v+ v: Y

7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

* z$ v" O# P- }* y1 K. s/ K

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

+ r$ g/ _$ y8 e$ F, }3 ~" e

9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

1 U: V0 S1 P9 K' a5 N. \1 z% V$ w

 10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

! z u. \$ c0 `+ ^/ g# i( e

 11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

4 M+ J% Y$ K" Q2 q5 J

 12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

9 M1 w+ e7 @' _ {3 M* I

 13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

% o" Q9 m+ j# E

          14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

4 v* c1 U9 @. N9 E# c

          15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน

7 r% O; ^9 c( m- Y

          16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

( P& [$ U" q& Y2 u; S( B" {

 ดูข่าวตั้งข้อสอบ

& Y5 n; u# f4 y, L- ]

  

2 e' _* U$ K) l) ~, K' W

ถาม : นโยบายการศึกษาจัดไว้ในข้อใด

7 b+ e3 c' A- D/ V2 A

ก. นโยบายความมั่นคง

" g. d+ L6 T* I' k5 \' H7 g

ข. นโยบายเศรษฐกิจ

0 M: H+ {# e. m8 }9 ?; d

ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

! Q, U& Q7 B. |8 E% [3 M5 Y. ^$ h( C

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

. V. R y1 [/ L: V, Z

คำตอบ : ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

# f- e Q; R/ O( g N l* d

เหตุผล ; นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  นโยบายการศึกษา  นโยบายแรงงาน

. s1 k; q4 Y# Z( p

 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

% M5 o6 t* h: U

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 25-4-2014 08:52 , Processed in 0.028135 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้