งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 3379|ตอบกลับ: 0

นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ฉบับแถลงสภา

[คัดลอกลิงก์]

759

กระทู้

3137

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภา ฯวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน

- A% Y- [( {' `; R0 X0 ?' b

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ

- E# S% i) o; W( M

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

) W* k8 @% T" Z& X' Q1 v

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

# F9 w- }4 G' M6 b4 w1 J0 v

3.นโยบายเศรษฐกิจ

5 W$ c q! w! I6 Y

4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

) f K5 U7 b/ Z6 L

5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

; f5 X3 X9 m. A, L( X

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

; j2 y3 f/ F/ O9 x# G0 }3 X

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

' e# I7 Q8 `: i$ c) e6 ~

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

( _7 h- m E& ?* E3 X0 b# r

 

8 U# l, I& Q* U |' l0 V- R

 สำหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง  คือ

% }6 D( k2 l* k2 k

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

r% w- g, ?& I" \ A! j, I9 T

2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

6 y( R* y+ i; |- Y0 R( b7 K* x

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

+ q9 I+ p; o3 A7 |

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

/ ~$ b8 v! z* C* H, U$ X

5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

; Z: x) J: Z/ ^. @' g

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

% a; S3 H) j z) B

7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

" q N; E0 l1 b8 Z4 b

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

, G# e: S, x- a1 h

9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

; B: b# L) E" g/ s2 U

 10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

0 s3 y ~3 M/ `9 P2 K7 N

 11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

6 a6 d8 f3 t8 U1 `+ e3 n

 12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

1 b; i' U1 F# P" @6 m" `% u+ j. u

 13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

$ y: P$ i1 q0 h& T% E) c* ^

          14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

- W9 \9 d- B" N9 V; }4 Y

          15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน

7 C* @5 o" J: N t) q# Z4 ~) a

          16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

' z/ g8 @9 G3 Y( ?% X

 ดูข่าวตั้งข้อสอบ

. v. k& ]3 O1 d. @! y

  

G( L4 F0 r8 Z5 T) G1 N

ถาม : นโยบายการศึกษาจัดไว้ในข้อใด

: C2 ?- Z7 J( N- q i# v- J, i

ก. นโยบายความมั่นคง

5 x* H, r3 f' n" p) n% }

ข. นโยบายเศรษฐกิจ

& H& P' P3 q& P1 D0 j8 T

ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

- @9 m$ K9 `( m* H

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

* h% l# y# g6 K6 W; J' r' V: W

คำตอบ : ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

|# b* k( ]6 w7 Z

เหตุผล ; นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  นโยบายการศึกษา  นโยบายแรงงาน

3 S, `; n+ j; u3 {4 G' y. J1 C' U

 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

$ }1 l w9 g$ T! @

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 25-11-2014 03:58 , Processed in 0.030036 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้