งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 3351|ตอบกลับ: 0

นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ฉบับแถลงสภา

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3097

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภา ฯวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน

% Y! D) A( d1 ?2 H+ b; }7 L

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ

7 r! \7 [6 i) Z5 z: v/ \

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

( x5 p7 B+ `4 l, y5 a

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

5 y/ G# }- l" l4 J3 |' l

3.นโยบายเศรษฐกิจ

. I* @, R9 M/ c9 B1 \3 K; H* ^

4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

5 l+ t& q" i7 L- k9 [& K; I) I

5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

# S- p9 s% k* C8 O

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

( P0 { }! n0 l8 w1 r

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

; q& e g7 J) m" S# }

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

# F* V6 z0 ~; H! Q( U5 t/ a, q

 

# e! r# p# F+ Q0 L/ h

 สำหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง  คือ

9 Q' E/ o3 ]6 @. H' f

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

1 G9 x+ r' k: q* }- \0 h. G

2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

9 _" x S; G& S/ o! z" p: g$ R. o6 ^2 E

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9 |; i. U1 v% b$ l$ Q8 S

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

6 I+ T: _5 J& B6 Y$ b

5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

4 n3 v+ v5 Y4 i% _6 l- S v9 }9 e

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

8 Q: v3 X; r. F$ v( t

7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

. Q3 ~% c: _' E+ E0 V( D! u% R9 i: k% h

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

8 `5 M F- [% O1 ~: Q& U+ X' f

9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

$ ~, T) c4 X* J& N

 10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

- k9 {4 |! `7 l

 11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

, e! a& o, Z9 K2 V& e h; G

 12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

' i( M, [4 l& q" @2 @' A

 13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

6 f4 H; _4 U9 n6 `3 M9 b

          14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

( `! k& b* M* L& b

          15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน

/ \% I Y. C: a3 W0 c5 i; ]

          16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

% L; _0 b# z. K& a

 ดูข่าวตั้งข้อสอบ

% R5 k" z7 N* e8 h2 _# y9 \

  

|. u- P& W$ f# b

ถาม : นโยบายการศึกษาจัดไว้ในข้อใด

' R3 H, l$ n3 Z4 d

ก. นโยบายความมั่นคง

" ?* {0 E# R: b; O8 t

ข. นโยบายเศรษฐกิจ

2 w3 {" p9 A2 [# `# B: F

ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

6 m3 S& P3 O2 O" Z; H

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

" V( ]+ L7 T+ j4 ]* }( ~7 e) {& ^

คำตอบ : ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

2 k1 L; h+ M% s6 ^, L1 L

เหตุผล ; นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  นโยบายการศึกษา  นโยบายแรงงาน

* q+ X l( D/ v

 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

6 S: h: w' K% p/ @

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 25-10-2014 06:04 , Processed in 0.027982 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้