งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 3264|ตอบกลับ: 0

นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ฉบับแถลงสภา

[คัดลอกลิงก์]

745

กระทู้

3093

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภา ฯวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน

$ B' s' q3 P' e, `% l

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ

' Q+ E! o# g) M

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

L6 p- i" r7 E4 n2 B" @, T

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

3 j/ G2 j, G0 x! v' p% x! r

3.นโยบายเศรษฐกิจ

" ]$ `3 X3 k4 k/ u/ b! w# \

4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

/ h o3 E5 S- } c( @; ~

5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

! v3 k1 ^* ~# p6 I" w6 ? n

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

- @( Y- U; k' T$ R8 J

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

& l6 N4 T4 F5 [% y

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6 h1 }% l8 O* A3 ]

 

6 Y3 ?9 n( \# P+ I n

 สำหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง  คือ

3 G- f) |9 s( B

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

8 V4 r% z. m# w0 M

2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

# _. t/ ?+ N3 I5 v- K( X6 a4 ]

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

; u8 `' s. \' P' c ]) p

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

' S. [+ R9 |5 L% E+ ~# v/ C

5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

: I' B/ |% I% l! c$ x5 t4 z9 |& v+ O

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

- o" `# M: ^; y% a0 P" z" A

7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2 }! v# a( a ~

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

4 [2 |& h$ L, r7 T7 u

9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

" Y% ^7 d5 b' w% C

 10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

4 M0 B, s/ R1 \8 b7 D4 n

 11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

, q8 p# ]: P: [( x* I

 12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

! K: ^5 @- d6 I+ J' t! U0 N

 13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

. D2 F2 N& y- H0 g7 Y" \0 C

          14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

$ L a* H$ s/ M/ Y; o9 v1 t0 Z

          15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน

- i+ N$ u* J6 Z# u4 b

          16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

$ \- R S3 q# j4 I8 J: w5 h

 ดูข่าวตั้งข้อสอบ

+ J, u* k4 F0 R

  

: b! R9 R2 T, k3 ?

ถาม : นโยบายการศึกษาจัดไว้ในข้อใด

3 E( i: k) ]0 p! F

ก. นโยบายความมั่นคง

) w: j( x' T9 Z2 W" D! P4 C

ข. นโยบายเศรษฐกิจ

1 h% A" V, A& S9 F

ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

7 i# X. [# N: p" I4 _7 D" m

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5 ?0 S( U% E( k6 v$ b

คำตอบ : ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

- A9 [* }$ S. ^& b) S

เหตุผล ; นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  นโยบายการศึกษา  นโยบายแรงงาน

' m% Q0 T. m$ }

 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

+ g4 u- }7 j. z, o

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 31-7-2014 16:23 , Processed in 0.033771 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้