งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 3256|ตอบกลับ: 0

นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ฉบับแถลงสภา

[คัดลอกลิงก์]

744

กระทู้

3092

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภา ฯวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน

I# Y# ?* \0 f( q7 W0 Q

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ

- v# ^3 y) A- i8 E- u% H, x8 A" v& _

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

3 O6 L8 Z. m# \0 D6 m

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

! e) U1 F/ R: {9 Y- P% b7 r

3.นโยบายเศรษฐกิจ

; G7 w; E: N$ C, M

4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

+ i- D2 |; K4 }4 D5 {+ {1 \5 |- F: Y

5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 C4 M3 T- M- e; h+ n D' r; w4 W

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

. a/ `/ Z+ _* K! }( Q

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

+ }) d8 l5 E3 @0 r" S8 G+ u

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

9 ]# G T( D0 ~$ @4 X5 H

 

! A' s ?5 A1 o2 T. c1 u

 สำหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง  คือ

2 F: i1 h, f& @. u

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

% }4 P: d# A! q0 A. O( q1 J

2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

a& n% x* O' V6 K: K! d9 r* k

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

. G) w* |* E5 i/ e

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

) R+ ~6 h1 J& c Z8 J7 i# n( Y! F

5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

6 ~: n- Q' M6 P* g

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

9 U' ~/ }0 Y, a1 v) }4 a

7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

: `# r2 Q6 _7 \- q

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

3 k- B1 }$ `1 T' [

9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

( f" A. B$ _" d; g) \4 o0 \) L

 10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

7 g8 ?+ b( x1 C2 k% J0 C) s

 11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

. _* v; z/ t' t0 E$ t4 ~

 12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

% _. o" a8 g4 _1 m, |% F/ b

 13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

1 {" ~1 H7 Q6 N/ G! Z' @% Z

          14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

- q0 }: { x b6 r

          15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน

, }" t& j% h5 k; w5 V& |( q

          16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

6 n+ _: r+ {9 H" H. l5 Q

 ดูข่าวตั้งข้อสอบ

0 b) s2 j% T: p& P3 h

  

& Z+ ^' K' {+ e& t9 b

ถาม : นโยบายการศึกษาจัดไว้ในข้อใด

, ~$ d4 J! v6 U- r9 Q5 c: r

ก. นโยบายความมั่นคง

. s2 |3 P! X9 v; n+ E1 g2 L$ p

ข. นโยบายเศรษฐกิจ

8 u/ z7 p- D( G7 U7 a

ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

( ]4 s1 F3 |2 z

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

% L- Y: W3 p- o3 ~' S; I

คำตอบ : ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

* W/ b% v) S' h/ X! k' [- O

เหตุผล ; นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  นโยบายการศึกษา  นโยบายแรงงาน

8 b y: O* |1 F: V( Z

 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

9 p0 R0 B# A: u" z/ l; X) B R

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 23-7-2014 04:23 , Processed in 0.028086 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้