งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 3457|ตอบกลับ: 0

นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ฉบับแถลงสภา

Tweet [คัดลอกลิงก์]

767

กระทู้

3146

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภา ฯวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน

. h3 p, i u4 t* _$ I& @6 D

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ

! J) n8 N3 M- r

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

$ b( d* W" W* @

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

7 \- ^" y- D3 A7 ~" `2 K9 D

3.นโยบายเศรษฐกิจ

8 o# ~: j% D/ n# K e% b- o

4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

3 s F+ n2 y2 V$ w% u! E u

5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9 w3 a h, q8 u. @4 O3 p& d3 R

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

! \2 B8 y5 x4 ~/ n8 e

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

$ D& w. W0 `( i2 U

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

, ^0 ^% U6 h; G T- Y

 

. a* c& q2 p {. ?

 สำหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง  คือ

8 T7 D2 w( {' W3 y9 r R. x

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

$ u$ k; {* ]/ O/ `* Y6 t

2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

0 G* c0 m0 n9 I/ A9 X- t

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

. f8 X- g0 t) D% c, Y7 h

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

5 K/ l/ Q5 G5 L

5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

/ r% x6 O: I0 g4 h6 `; K, B# u+ J, W

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

2 Z# d5 z* m+ P- q: i8 j' j; a. ]2 a

7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

4 s) s7 @# M3 W6 _

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

6 h" V2 S. O+ f

9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

f7 d8 J% J5 y t1 C6 \" U

 10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

4 C) y) t9 K% U9 I: P) @1 M# W# V

 11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

9 j( _/ ~+ j0 I4 D* @. u1 N

 12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

% R: W5 X, |4 G

 13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

' x/ F6 G F ^6 [

          14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

# J8 J. x# d8 j8 k

          15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน

4 E$ Q4 c' C+ @. k9 D

          16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

/ G9 A/ O& a/ P) P* ]( l1 O- T

 ดูข่าวตั้งข้อสอบ

4 N9 g5 X7 l" S: _7 U

  

/ I% |- @$ O5 \

ถาม : นโยบายการศึกษาจัดไว้ในข้อใด

; `7 S6 b) @) \$ l* S

ก. นโยบายความมั่นคง

6 q+ C% }# B9 I' x

ข. นโยบายเศรษฐกิจ

; ]9 R9 I5 ^/ R! n$ [

ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

( T6 c* `' t( G! P

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

* H: [1 ~ |% p( _% M

คำตอบ : ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

- i! Z) ?) z. U4 x

เหตุผล ; นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  นโยบายการศึกษา  นโยบายแรงงาน

: p% H8 A5 S$ J9 d

 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

$ Y7 p5 D# M/ l& N5 E& K8 X

 

ตอบกลับ
Tweet

ใช้ไอเท็ม รายงาน

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Mobile|รูปแบบข้อความล้วน|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com  

GMT+7, 30-1-2015 06:16 , Processed in 0.083811 second(s), 14 queries , Xcache On.

Powered by actcorner.com X3.2 R20140618, Rev.28

© 2001-2013 actsoi1.com

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้