งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก


ค้นหา


ดู: 3347|ตอบกลับ: 0

นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ฉบับแถลงสภา

[คัดลอกลิงก์]

742

กระทู้

3094

โพสต์

3253

เครดิต

แอ๊คแก๊ง

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
3253

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภา ฯวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน

* J' ]& D, O; J2 ^; V

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ

" H) S9 Z) v4 f' B9 Z+ W; d

1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

! r' f' f- F# o3 ]1 E

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

. p! O2 m) L( ]& m* f

3.นโยบายเศรษฐกิจ

$ B6 S, p2 r( C7 Y5 I

4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

% R5 x( ]: u5 c. X" x2 [9 _

5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 N. p' ?5 l3 O# d) F

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม

5 r6 k2 ]( T+ Z3 k/ w% x( s

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ

7 I. J& V' G# g# E3 V" A4 h: Q

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

u" e9 v1 e V* l. b7 t. r% g/ g

 

4 q& p6 F- k. q

 สำหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง  คือ

1 y; Y+ R* v: q( M

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

: f6 F+ E& E3 b* ^: S8 X7 C

2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

: u y% f$ R7 G: i- \8 k- W

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

& z H+ x) l5 L

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

& @) T, l7 }5 h6 }7 R

5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

# a5 K% y+ _; h- F% J

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

/ r5 t' b6 O. U7 ^$ k, ~& s6 r9 r

7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

; s- Z* L, A0 G5 Q4 i8 f( J0 _$ C( C

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

/ K' n$ g1 h, R$ }1 ~

9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

; |+ i5 A5 T# Q) ]/ ~' {. A

 10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

/ ]' _7 V5 t. P+ N" _; X5 H

 11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

' ]/ b8 D" P' f: G/ u

 12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

3 V- f& y; z- w" s$ s

 13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

) U3 n& B4 p( E G

          14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

' ^! i: [1 p0 g' A% A

          15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน

' a9 I% \5 l7 v3 m5 v# r; K

          16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง

6 u1 U W( `! ^. Y$ }7 T9 O( r

 ดูข่าวตั้งข้อสอบ

* x4 Q8 s( a8 X

  

2 S1 O) ?; `2 I5 L* c

ถาม : นโยบายการศึกษาจัดไว้ในข้อใด

* \, X1 ^2 Z) M0 O

ก. นโยบายความมั่นคง

9 P" K! i% H$ N0 A6 f* V

ข. นโยบายเศรษฐกิจ

8 I+ {+ Q0 q- |7 T/ l& U

ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

$ m* W/ a# J4 f1 ^' ^

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

' s4 m- t# Q% J

คำตอบ : ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

0 r' z" `6 z' d7 Y9 A

เหตุผล ; นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  นโยบายการศึกษา  นโยบายแรงงาน

7 h& l8 `; W! T; P3 d

 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

, _& `8 n* c; j7 t# a: J

 

โหมดขั้นสูง
B Color Image Link Quote Code Smilies

รายละเอียดเครดิต

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ แนวข้อสอบ actboard.129jump.com

GMT+7, 21-10-2014 00:54 , Processed in 0.123449 second(s), 11 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.1 R20140301, Rev.30

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้